גיבורי אל – למניעת בריונות, בצל הקורונה

בשבוע האחרון נערך סמינר עמיתים עירוני, מקוון בזום למניעת בריונות בכלל ובריונות ברשת בפרט. ביום זה לקחו חלק כ- 180 עמיתים משכבות ז' מ-13בתי ספר בעיר , בליווי יועצות בתי הספר ומדריכי המוגנות, והוא מהווה נקודת ציון לכל הפעילות המתקיימת לאורך כל השנה.

אחת ממטרות הסמינר הינה להניע את תלמידים לפיתוח אחריות אישית וחברתית ולהביא אותם להיות סוכני שינוי בקרב חבריהם. ובחברה בכלל את תכנית גיבורי אל והנחיית היועצות והיועצים הובילה הגברת אדוה בר יועצת במקיף ח' ומדריכת אח"מ רשותית ,בשיתוף עם רותם מגידי מנהל מניעה בחינוך הפורמלי ומנהל תכנית מוגנות חברתית ברשות העירונית מהות.

הסמינר זו השנה הרביעית כשמזה שנתיים המפגשים נערכים בזום. השנה התקיים הסמינר בשבוע הגלישה הבטוחה כחלק מהפעילויות הנרחבות שעושים גם במהות הרשות העירונית לחוסן קהילתי , וכמובן גם בבתי הספר בעיר על ידי היועצות והיועצים אשר פועלים למען אקלים מיטבי לאורך כל השנה ובשבוע זה באופן ממוקד למען גלישה בטוחה ברשת ולהעלאת המודעות לסכנות הכרוכות בגלישה שאינה בטוחה.

את הסמינר פתחה הגברת סימונה מורלי מנכ"לית הרשות העירונית מהות לביטחון וחוסן קהילתי ובירכה את העמיתים היקרים בהשתתפותם בפעילות חשובה זו וציינה את שיתופי הפעולה החשובים עם אגף שפי ומשרד החינוך.

בהמשך ברכה הגברת דקלה הוד המפקחת על הייעוץ את כל העוסקים במלאכה וכמובן את העמיתים והיועצים, והדגישה את חשיבות התהליך והעברת המסרים והפעילויות שנעשות בבתי הספר בעיר, למניעת בריונות.

במהלך יום השיא הועברו הרצאות מעניינות מפי דניאל רחמים בלשית במחלקת נוער במשטרת אשדוד "הבריונות ברשת בראי החוק" והרצאה מרתקת של שחר כחלון רכז סיירת רשת ביטחון בנושא "הגלישה הבטוחה" בהמשך העבירו היועצים סדנאות לעמיתים בליווי ומדריכי המוגנות (בבתי ספר בהם יש רכזי מוגנות) ולסיום היום המרתק הציגו העמיתים , סלוגן ייחודי לכל בית ספר , אותו הכינו תוך מחשבה וכחלק מהתהליך הבית ספרי, ובו מסר למניעת אלימות ברשת.

Comments are closed.