“הולכים על קיץ בטוח”

זו השנה החמישית, לקראת סיום הלימודים והיציאה לחופשת הקיץ, בה הרשות העירונית – 'מהות', תחום חינוך מניעה והסברה ותכנית 'מוגנות חברתית' ובשיתוף: משרד החינוך – שפ"י, מנהל החינוך וזהירות בדרכים של עיריית אשדוד, החברה העירונית לתרבות הפנאי ילדים ונוער מסכמים את שנת הלימודים בתכנית – "הולכים על קיץ בטוח", במקיפים: א, ג, ה, ז, י.

מנכ"לית הרשות – הגב' סימונה מורלי, שרואה חשיבות רבה בימים מסוג זה ובוחרת להגיע, לחבק ולתמוך במובילי התכנית: בריז'יט דוקהן – ראש תחום חינוך מניעה והסברה, רכזת התחום – ליטל ביטון, מנהל מוגנות חברתית – רותם מגידי ומדריכי המוגנות.

במהלך השנה, במסגרת תחום חינוך, מניעה והסברה – תלמידי בתי הספר נחשפים לתכנים בנושא מניעת התמכרויות ושימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים וגם במסגרת פרויקט 'מוגנות חברתית', שמטרתו חיזוק תחושת הביטחון של באי ביה"ס – על מנת לאפשר סביבת לימודים בטוחה.

המקיפים שלקחו חלק ביום השיא שהתחלק לשני חלקים – עיוני וחוויתי, כשבעיוני: יועצות, מחנכות וחברי המנהיגות העבירו שיעורים בנושא. ולאחר מכן, בחלק החוויתי – התלמידים למדו שניתן לחגוג גם אחרת ובבטחה.

בנוסף, הוצבו תחנות מידע והפעלה שסיפקו לבני הנוער מידע בנוגע לזהירות בדרכים, הסחות הדעת בהליכה או בנהיגה וכן, תחנה של תנועת הנוער העובד והלומד, בה קיבלו מידע על הזכויות ועל שכר הוגן.

תלמידים יקרים – מאחלים לכם קיץ בטוח.

בתמונה: סימונה מורלי – מנכ"לית הרשות, בריז'יט דוקהן – ראש תחום חינוך מניעה והסברה ורותם מגידי – מנהל תכנית 'מוגנות חברתית' | צילום: ליטל ביטון

Comments are closed.