מטרות, חזון וערכים

מטרות, חזון וערכים

 

פסיפס

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות –אשדוד

הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות הינה תאגיד עירוני אשר פועל עפ"י החלטות מועצת העיר

במאי 99' הקימה עיריית אשדוד תאגיד עירוני לטובת המאבק בהתמכרויות ואלימות בכלל ובעיר בפרט.

את התאגיד מנהל דירקטוריון נבחר המונה 12 חברים, לצד הדירקטוריון פועל צוות מקצועי ומיומן ובראשו מנכ"ל הרשות.

החזון שלנו:

פיתוח וחיזוק החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי לקידום הבריאות, ההתפתחות והצמיחה תוך מתן מענים מיטביים באמצעות איגום כלל המשאבים העירוניים.

מטרות ויעדים:

הנהגה והובלה של מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול ומיגור תופעות ההתמכרויות והאלימות באמצעות שיתוף קהילתי כולל ופיתוח משאבים קהילתיים מעצימים.

ערכים:

האדם/הלקוח במרכז: קידום שירותיות ופתיחות לכל אדם.

מקצועיות ואחריות: אתיקה מקצועית, שמירה על פסיפס2כבוד האדם, סבלנות וסובלנות.

צמיחה והעצמה: של הפרט, המשפחה והקהילה.

יצירתיות וחדשנות: פיתוח פתרונות ומענים לצרכים.

שותפות ושייכות: עבודה רב-מערכתית.