תעסוקת קיץ ב”נוף ישראלי”

נוף ישראלי הינו פרויקט תעסוקה חברתי לבני נוער וצעירים בסיכון הפועל לאורך כל השנה- בשנת הלימודים, וביתר שאת בחופשות משרד החינוך. הפרויקט פועל מזה עשר שנים בעיר.

הפרויקט פועל במסגרת הרשות העירונית "מהות", בשיתוף עיריית אשדוד- מחלקת הנטיעות, וחברת אגן אדמה.

נוף ישראלי מעניק שירותי גינון לגני ילדים בעיר אשדוד, כ 280 גנים. בחופשת הקיץ אנו ממשיכים בעבודה השוטפת בגנים, ועוסקים בהכנת מוסדות החינוך לשנת הלימודים הבאה.

בחופשה משולבים עובדים ותיקים שעבדו לאורך שנת הלימודים, ועובדים נוספים שלומדים במסגרות חינוך וזקוקים למענה לחופשות בלבד.

בין מטרות הפרויקט: הענקת תעסוקה לבני נוער בחופש הגדול למניעת שוטטות וחוסר מעש, סיוע בהתפרנסות – בני הנוער מרוויחים משכורת מסודרת לפי חוק שכר נוער, רכישת נורמות עבודה, כלים לשילוב בעולם התעסוקה בעתיד, תוך חוויה חברתית של עבודה עם בני גילם.

Comments are closed.