שירות אזרחי

רקע ורציונל
'מהות' - הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי, אשדוד, פועלת לשיפור איכות החיים בעיר ולחיזוק החוסן הקהילתי, באמצעות פיתוח מענים ומודלים ייחודיים. הרשות נותנת מענה למגוון אוכלוסיות וגילאים ובינם ילדים, נוער והוריהם. תכנית 'שירות אזרחי - מוגנות' למגזר החרדי הינה תכנית שקיימת מספר שנים ופועלת בשיתוף פעולה עם מוגנות חברתית במגזר הכללי. כנגזרת מהניסיון שנצבר בתחום העבודה מול המגזר החרדי ובתכנית מוגנות למגזר הכללי, פיתחנו תכנית ייחודית מותאמת למגזר החרדי בעיר שמתמקדת בהגברת תחושת הביטחון והמוגנות בתלמודי תורה וישיבות קטנות, תמגר תופעות אנטי-חברתיות ותצמצם תופעות של אלימות ושוטטות במרחב של מוסדות הלימוד. ייחודה של תכנית זו, היא שלא כתכניות אחרות למניעת אלימות, התכנית נותנת מענה לא רק לאירועי אלימות חריגים או מניעה בקרב תלמידי הקצה המאתגרים, אלא שתכנית זו פועלת למען כלל באי בית הספר וזאת על מנת לחזק את חוסנו הקהילתי של המגזר ולשם יצירת אקלים חיובי ובטוח בתלמודי התורה.

בתקופות חירום, עבודת המוגנות במגזר החרדי, תתבצע במרחבים נוספים אל המרחב של תלמוד התורה וזאת לשם שמירה על קשר עם התלמידים.

מטרות התכנית:

  • הרחבת תחושת ביטחון ומוגנות בתלמודי התורה לצוות החינוכי, לתלמידים ולהוריהם.
  • זיהוי, איתור ומניעה של התנהגויות מסכנות ומסוכנות (אלימות, שוטטות, ונדליזם ושימוש בחומרים אסורים).
  • הפעלת פרויקטים חברתיים בתחומי המניעה והקניית כישורי חיים.
  • חיזוק החוסן הנפשי והחברתי של התלמידים ע"י ליווי חינוכי חברתי.
  • הגברת תחושת הביטחון והמוגנות בחופשות.

 

קהל היעד:
תלמידים ונוער במגזר החרדי (תלמודי תורה וישיבות קטנות).

אופן הפעלה:

 1. נוכחות אקטיבית של מדריך המוגנות בשטח:
  • מדריך המוגנות יגביר את תחושת המוגנות בתלמודי תורה ע"י מניעה ישירה של אלימות, שוטטות וונדליזם.
  • אלימות – אלימות היא מגוון פעילויות מזיקות, הנעשות על ידי אדם אחד או יותר ופוגעות באחר או בחברה. בין אם פיזית, מילולית, חברתית, מינית או אחרת, תוך פגיעה או כוונה לפגוע בבני אדם.
  • שוטטות- שוטטות היא הליכה באפס מעשה ללא תכלית וללא אישור.
  • וַנְדָלִיזְם – ונדליזם היא תופעה שבה אנשים משחיתים רכוש פרטי או ציבורי שאינו שייך להם, בדרך כלל ללא סיבה רציונלית, בלא להפיק רווח ישיר מההשחתה.

 

2. מנהיגות צעירה:

  • מנהיגות צעירה תאפשר למדריך המוגנות להוביל פעילויות מניעה ע"י קבוצת מנהיגות של תלמידים נבחרים וזאת תוך כדי שת"פ של המדריך עם הצוות החינוכי של תלמוד התורה.
  • בכל תלמוד התורה תפתח קבוצת מנהיגות אחת אשר פעילותיה יהיו מכוונות לחשיפת כלל תלמידי תלמוד התורה.
  • דרך הפעלת קבוצות מנהיגות ורתימת קשר אישי עם התלמידים, מדריך מוגנות הינו חלק משמעותי בחיי התלמוד תורה, התלמידים וכך יהיה חשוף יותר לתופעות החברתיות והאישיות שדורשות התערבות.
 1. חונכות "אחד על אחד":
  • מאפשר ליווי ומעקב של תלמידים הזקוקים לליווי אישי ברמה חברתית כחלק מליווי מקצועי רב תחומי רחב יותר מטעם התלמוד תורה.
  • לכל תלמיד כזה, יש דו"ח מעקב שאותו ממלא מדריך המוגנות, דו"ח אשר יעיד על התהליך אותו מקיים המדריך מול התלמיד הספציפי.

4. פרויקט מיוחד:

בנוסף לפרויקטים חברתיים מדריך המוגנות יפעיל פרויקט מיוחד ע"פ התכנים המניעתיים של מוגנות חברתית בהתאמה לאופי של תלמודי התורה.

5. הפסקה פעילה:

בכל תלמוד תורה תופעל הפסקה פעילה. הפסקה פעילה היא כלי נוסף בו מדריך המוגנות ישתמש לצורך העברת מסרים מניעתיים בצורה חווייתית ומזמינה.

שותפים עיקריים:

  • מהות הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי.
  • הרשות הלאומית לביטחון קהילתי.
  • עמותת 'חברים'.
  • צוות תלמודי התורה.

הכשרות:

כל מדריכי מוגנות יקבלו הכשרה וליווי אישי מרכז המוגנות ומצוות מהו"ת. ההכשרות שיינתנו יהיו הכשרות פנימיות של מהות והכשרות חיצוניות של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי , התואמות את אופי המגזר ואורח חייהם ההשקפתי, החינוכי והתרבותי.

ישיבות צוות יתקיימו באופן קבוע בתדירות של אחת לשבועיים.

עבודה בחרום:

  • העבודה במרחבים חלופיים תתקיים בכפוף להנחיות התו הסגול שיינתנו על ידי משרד הבריאות. בשעת חירום, מדריך מוגנות ישתלב במערך החירום של התלמוד תורה, רשות ואף במערך העירוני. כל זה, לצד משימותיו הקשורות למניעה ומוגנות בתוך המוסד החינוכי