עושים שכונה

החזון:

חיזוק החוסן והאחדות בעם ישראל ובחברה הישראלית דרך בניית קהילות, עשייה משותפת והצמחת מנהיגות מקומית וארצית מתוך זהות אישית, קהילתית ולאומית חזקה וברורה. הצמחת קהילה והצמחת שטח מחייה מכבד ומאפשר.

אנו מאמינים כי כל בניין ושכונה הם קהילה; אנו מאמינים כי בידינו לבנות רשת קהילות סביב יצירה משותפת; אנו מאמינים בהצמחת מנהיגות מקרב הנוער והצעירים. הם אלה שיבנו את הדור הבא; ומאמינים בעשייה היוצרת שייכות ושותפות.

אנו מאמינים בהצמחת יבול פורה מהאדמה, שימת דגש על דישון וחינוך לטיפוח גינות קהילתיות פורחות .

רקע ורציונל:

"עושים שכונה" היא יוזמה חברתית שצמחה מהשטח בעקבות הפילוג המתגבר בחברה ותחושת המכנה המשותף המתערערת. התחושות מתחזקות בתקופת הקורונה. נוער משוטט ללא מסגרות, אבטלה, חוסר ודאות. דווקא מתוך המציאות המורכבת, חשיבות הקהילתיות והערבות ההדדית יצאה לפני השטח בכל מקום. המיזם חרט על דגלו לחזק את הממד הקהילתי בכל בניין ושכונה מתוך אמונה כי הדרך לאחדות ולחוסן של חברה עוברת דרך מנהיגות מקומית וקהילות בריאות וחזקות ודרך שטח מטופח , פורח ומצמיח יבול.

הייעוד והתכנון בשטח:

  • בניית מרחב ציבורי מאפשר וידידותי לסביבה.
  • הקמה מרכז ספורטיבי ומתקני נינג'ה מותאמים.
  • הקמת גינות חקלאיות עם תוצר של פירות וירקות .
  • הקמת פינות ישיבה ייעודיים לתושבים .

מטרת על: חיזוק החוסן והאחדות בעיר דרך בניית קהילות, עשייה משותפת והצמחת מנהיגות צעירה – מקומית.

מטרות:

  • בניית קהילות סביב מקום מגורים- בניית מרכזי עשייה קהילתיים, חיזוק הזהות, הייחודיות והערבות ההדדית של חברי הקהילה. חיזוק הזהות והייחודיות הקהילתית.
  • נראות שכונת ח'- הפיכת שטחים מוזנחים בשכונת ח' לפארקים וגינות קהילתיות.
  • עבודת אדמה – על ידי תושביה הצעירים של השכונה.
  • פיתוח מנהיגות מקומית על ידי עשייה, פעילות ספורטיבית וערכית לשם העצמה אישית וקבוצתית.
  • יצירת חממה ביתית עבור בני נוער (מתנ"ס ח')
  • הטמעת תכניות מניעה של הרשות העירונית מהות​