סיירת סבא-בא

סיירת סבא-בא

סיירת 'סבא-בא' הפועלת באשדוד מהווה סיירת. סיירת זו מורכבת כולה מאזרחים וותיקים היוצאים לשטח בסמוך לתאריכי חלוקת קצבאות הביטוח הלאומי לאזורי בהם ממוקמים סניפי הבנקים והדואר ברבעים שמופו וכן למרכזי הרבעים. מקווים אנו שלאחר שתקראו מנשר זה תמצאו לנכון לקחת חלק ולהצטרף לפעילות חשובה זו.

סיירת "סבא-בא" הרעיון

סיירת "סבא-בא" הינה סיירת נוספת של הרשות העירונית 'מהות', בסיירת זו פועלים  אזרחים וותיקים, המבטאים עצם פעילותם ההתנדבותית, גישה לפיה אזרחים יכולים להיות שותפים לאחריות ולביטחון האוכלוסייה הוותיקה ברבעים, בשכונות המגורים וברחובות בכלל. הדגש בפעילות המתנדבים הוא הנוכחות והבולטות באזורים בהם מקיימים אזרחים וותיקים אחרים את שיגרת חייהם ובכך להגביר את תחושת הביטחון בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים במרחב הציבורי .

מטרות הסיירת

לפעילות הסיירת מספר מטרות עיקריות ואלו הן:

  • הגברת מעורבות האוכלוסייה הוותיקה בעיר במערך ההתנדבותי והקהילתי.
  • הגברת נוכחות ובולטות במרחבים בהם ישנה פעילות של אזרחים וותיקים אחרים.
  • הגברת תחושת הביטחון בקרב כלל האוכלוסייה ,תוך שיתוף פעולה מלא עם כוחות הביטחון והאכיפה העירוניים(ביטחון עירוני, שיטור עירוני, ומשטרת אשדוד).
  • חיבור האוכלוסייה וותיקה לשירותים עירוניים ייעודיים.
  • יצירת מעגל עשייה וחברות לקבוצת המתנדבים בסיירת.

הפעילות

אזרחים וותיקים המתנדבים בסיירת יוצאים לפעילות במהלך החודש בסמוך לימי חלוקת קצבאות הביטוח הלאומי .הסיורים / הפעילות מתקיימים בסמוך לבנקים ולסניפי דואר וכן במרכזי הרבעים ברחבי העיר, זאת לאחר תדרוך משטרתי. במהלך הפעילות הם נמצאים בשטח ,מפגינים נוכחות ובולטות ומשוחחים עם התושבים.

שותפים לפעילות

המשרד לחיזוק וקידום קהילתי ,המשרד לביטחון פנים? , "עיר ללא אלימות" ?, עיריית אשדוד-המנהל לשירותים חברתיים האגף לרווחת הזקן, ביטחון עירוני, משטרת אשדוד, שיטור עירוני ,מוקד "רואה", מוקד 106 יחידת ההתנדבות העירונית.

להצטרפות לסיירת "סבא-בא"  |  טל' 08-8625000 (שלוחה 3)  |  נייד: שי 054-3220939  |  כתובת מייל: shain@hrashut.org.il