רשת ביטחון

רשת ביטחון רשת ביטחון 00006

בעשור האחרון הפכה רשת האינטרנט לאמצעי תקשורת מרכזי הצובר דומיננטיות הולכת וגוברת. זו באה לידי ביטוי בעלייה מתמשכת בשיעור הגולשים, בגידול בזמן הגלישה ובמשאבים הפרטיים והציבוריים המופנים להעלאה ולקידום תכנים ברשת (גולדשמידט, 2011).

השימוש ברשת האינטרנט טומן בחובו יתרונות רבים - נגישות למידע ובסיס להתארגנויות חברתיות למשל, אך חשוב גם להיות מודעים לסכנות הגלומות בכלי זה, כאשר  המרכזית ביניהן היא החשיפה לאלימות. בשנים האחרונות חלה עלייה בשכיחות תופעת האלימות ברשת ויותר תלמידים מאוכלוסיות שונות חווים אלימות מסוג זה.

קיימים ביטויים שונים של אלימות באינטרנט: שיח אלים (בטוקבקים, בפורומים, בצ'טים, ברשתות חברתיות או בכל אתר אחר), הטרדה, פגיעה מינית ופדופיליה (הפצת תמונות פורנוגרפיות של קטינים, שימוש במדיה חברתית ליצירת קשר עם קטינים ועוד), פגיעה מקוונת  (בריונות ברשת באמצעות הטרדה, השפלה או השמצה) ועוד (גולדשמידט, 2011).

על רקע האמור לעיל, פיתחו גופים רבים תכניות ומענים לצמצום ההשלכות השליליות של השימוש לרעה ברשת – משרד החינוך, משרד הפנים, תכניות לאומיות, רשויות מקומיות, עמותות וכו'. מתוקף עיסוקנו בצמצום תופעות של אלימות והתנהגויות סיכון בחרנו לפתח תכנית הוליסטית בנושא השימוש הבטוח ברשת – "רשת ביטחון", שתתווסף למאמצים הלאומיים בתחום זה. התכנית כוללת את המענים הייחודיים של הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות באשדוד ומוכוונת לאוכלוסיות שאנו פוגשים במסגרת פעילותנו.

אוכלוסיית יעד

התכנית הינה תכנית הוליסטית בנושא שימוש בטוח ברשת וככזו מוכוונת לקהלי יעד שונים במקביל –תלמידים, הורים, אנשי מקצוע וכו'.

יעדים ומטרות

 • מטרות לטווח קצר:
  • תכלול מעני הרשות בנושא שימוש בטוח ברשת.
  • פיתוח מענים חדשים בנושא שימוש בטוח ברשת.
  • קידום שיתופי פעולה עם גופים העוסקים בנושא זה.

 

 • מטרות לטווח בינוני:
  • הנגשת מידע בנושא שימוש בטוח ברשת לאוכלוסיות היעד של הרשות.
  • העלאת המודעות לסכנות הטמונות בשימוש לרעה ברשת.
  • חשיפה לדרכי התמודדות עם סכנות ברשת.

 

 • מטרות לטווח ארוך:
  • צמצום תופעות של אלימות והתנהגויות סיכון במרחב האינטרנטי.
  • הגברת תחושת המוגנות במרחב האינטרנטי, בדגש על תלמידים ובני נוער.