משאלה חוויתית

משאלה חווייתית

 

היקף הפעילות העבריינית בשנים האחרונות נמצא בעלייה מתמדת ובני נוער רבים מוצאים עצמם מחוץ למערכת הפורמאלית ונורמטיבית וללא כל מסגרת לימודית או תעסוקתית.

תכנית משאלה חוויתית, שפותחה ברשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות באשדוד, מהווה כלי התערבות ייחודי תוך שילוב מירבי של תשומות כלל המערכות הקהילתיות (משפחה, שירותי טיפול, תעסוקה, חינוך ופנאי) למתן רשת ביטחון לקראת החזרתם של בני נוער מנותקים עוברי חוק למערכות משלבות בקהילה.

כחברה מתוקנת אנו בוחרים לקבל עלינו את האחריות להובלת ההתמודדות עם תופעת נוער עובר חוק ו/או שנמצא בסיכון גבוה לכך, תוך שיתוף גורמים קהילתיים- חברתיים שיהוו רשת בטחון להחזרתו למסלול חיים נורמטיבי. הדגש הוא על היחיד כחלק מהכלל בעבודה יצירתית ומגוונת ומתן מענה מתאים לכל נער באשר הוא יכולה ליצור חברה טובה ובריאה יותר.

הפעילות בפרויקט מתקיימת במתכונת של מפגשים קבוצתיים במשך כל ימות השבוע (א-ה) בשעות אחה"צ מלווה על ידי מדריך קבוע, עפ"י תוכנית שנתית מתוכננת.

הפרויקט פועל במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר ומצייד את מועדוני הנוער ע"פ מיפוי צרכים של הקבוצה מתוך מטרה לשלבם באגף הנוער באותו מתנ"ס ולהפכם לחלק אינטגראלי ממנו. במהלך השנה מתקיימים שלושה טיולים שנתיים וימי שיא הכוללים הרצאות וסדנאות בתחום מניעת שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים.

צוות הפרויקט מונה: מנהל הפרויקט, מדריך לכל קבוצה, עו"ס מלווה לכל קבוצה ורכזת תעסוקה.

 

קהל היעד:

 • בני נוער בגילאי 13-18 בעלי אינטליגנציה תקינה במצבי סיכון.
 • בני נוער מנותקים ממסגרות לימודיות או תעסוקתיות או נמצאים על סף נשירה מהמסגרות ,על קצה הסיכון בקהילה.
 • בני הנוער הנמצאים בהליכים משפטיים וזקוקים למסגרת התערבות כופה בקהילה בצו בית משפט.

מטרת על:

הפחתת היקף אלימות הנוער באשדוד תוך התמודדות עם נוער עובר חוק עם תיקי אלימות.

מטרות משנה:

א. צמצום תופעת הניתוק ממסגרות, בקרב נוער במצבי סיכון, באמצעות מענה טיפולי-חינוכי רב תחומי משולב בקהילה.

ב. שילוב בני נוער עוברי חוק, בעלי התנהגות סיכונית, בתכנית מניעתית-חברתית-חינוכית במסגרת הקהילה, בשעות הפנאי במטרה לחזק מיומנויות חברתיות ואישיות.

ג. חיזוק המעורבות בקהילה והעצמת הנוער והמשפחה.

ד. פיתוח פוטנציאל אישי בתחומי עניין והפיכתם לדרך חיים.

מגוון השירותים:

 • מפגשים חברתיים/חוויתיים - מפגש קבוצתי בשעות אחה"צ במשך כל ימות השבוע במסגרת מועדון במתנ"ס הקהילתי.
 • מפגשים ערכיים - המועברים על ידי מדריך הקבוצה בנושאים מגוונים כגון אקטואליה, חגים ומועדים, מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכו-אקטיביים. כמו כן, השתלבות בני הנוער במסע לפולין במסגרת משלחת ממלכתית בחסות מנהל חברה ונוער.
 • פעילות הכנה לצה"ל - תוכנית שנתית מתואמת עם משרד הביטחון ומרכז הכוונה העירוני לנושא צה"ל הכוללת הרצאות עם קציני מילואים ובנושאי מורשת קרב ועידוד מוטיבציה לגיוס משמעותי, ביקור בבסיסים ופעילות בגדנ"ע.
 • התנדבות בקהילה - מפגש שבועי קבוצתי כתרומה לקהילה במסגרות שונות כגון : בתי אבות, מועדוניות, גמילות חסדים.
 • פיתוח פוטנציאל אישי - בקרב תחומי עניין שונים ומגוונים כמו: תיאטרון, גלישת גלים, רכיבת סוסים, קולנוע, ספורט, וכו'.
 • עידוד ללמידה והחזרתם לחינוך הפורמלי בשילוב סטודנטים - תוך מתן מענה ללמידה פרטנית והכנתם למקצועות הליבה.
 • השמה ותעסוקה - שילוב הנערים במיזמים תעסוקתיים המופעלים במסגרת הפרויקט ומחוצה לו. מציאת מקומות תעסוקה המותאמים לצרכים של בני הנוער בפרויקט על ידי רכזת ההשמה של הפרויקט, המלווה באופן אישי את הנערים.
 • פרויקט גינון - מיזם תעסוקתי לבני הנוער בפרויקט, המשלבם בעבודת גינון עירונית תוך הקניית מיומניות מקצועיות בתחום.
 • קבוצת הורים - קיומה של קבוצת הורים לחניכי הפרויקט במקביל לקבוצות בני הנוער. הקבוצה מופעלת על ידי מנחת הורים מוסמכת והפעילות מתקיימת על בסיס מפגשים שבועיים.כמו כן מתקיימים ביקורי בית שוטפים תוך כדי הכרת עולמו של הנער.

 

מדדים להצלחה:

 • אחוזי הנשירה מהמסגרות הפורמאליות בפרויקט יהיו פחות מאחוזי הנשירה העירוניים.
 • פעילות חניכי הפרויקט במסגרת אגפי הנוער במתנ"סים ושיתופם בתוכנית השנתית באגפי הנוער.
 • אחוזי הרצידיביזם יהיה מופחת משמעותית בפרויקט לעומת הנתונים הארציים בכלל והעירוניים בפרט.
 • הכנה וגיוס לצה"ל: השתתפות ב-8 מפגשי הכנה (כל חניך)
 • התנדבות בקהילה: 20 מפגשי התנדבות לכל חניך
 • קבוצת הורים: השתתפות של 40% מההורים

 

יצירת קשר:

שאולי דהן– מנהל תכנית "משאלה חווייתית" 08-6342619

שותפים:

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ; שירות מבחן לנוער ; החברה העירונית לתרבות הפנאי ; החברה העירונית-תחום הנוער ; עיריית אשדוד - מנהל החינוך /מנהל לשירותים חברתיים ; היחידה לקידום נוער ומניעת נשירה ; משטרת אשדוד - תחום קהילה ותחום נוער ; ביטוח לאומי - הקרן לילדים ונוער בסיכון ; עיר ללא אלימות ; משרד הקליטה