מכרז פומבי מס’ 01/2021 למתן שירותי ראיית חשבון – עדכון בדבר מועד פתיחת תיבת ההצעות

מכרז פומבי מס' 01/2021 למתן שירותי ראיית חשבון - עדכון בדבר מועד פתיחת תיבת ההצעות

מהות הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי מודיעה בזאת כי ועדת המכרזים תתכנס במועדה.

יום ד' 19/05/2021 ח' סיוון תשפ"א – שעה  09:00 במשרדי הרשות רחוב ניסן 11 רובע יב' אשדוד.

המעוניינים להשתתף במעמד פתיחת תיבת ההצעות יגיעו במועד הנקוב למשרדי מהות .

במעמד פתיחת תיבת ההצעות ייערך פרוטוקול ובו יירשמו , בין היתר, מספר ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהוין , אומדן ופרטים נוספים ככל הניתן .

 

 *יכולים לחול שינויים ברגע האחרון, הן למועד הפתיחה והן לשעת הפתיחה , הודעה על כך תבוא בנפרד, אין במועדים הנקובים לעיל כדי לחייב את מהות הרשות העירונית לפתוח המעטפות במועד ובזמן הנקוב.

ט.ל.ח

 בברכה,

מהות הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי

להורדת העדכון בפורמט PDF