שאלות והבהרות- מכרז שירותי ראיית חשבון

מכרז פומבי מס' 01/2021 – למתן שירותי ראיית חשבון 

שאלות ותשובות מציעים – נכון ליום 12.04.21:

 

שאלה מס' 1 :

כיצד משלמים? אפשר  באינטרנט או טלפונית  בכרטיס אשראי?

נא תשובתך  לצורך רכישת  מסמכי המכרז

תשובה מס' 1:

ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם לרכישתה באתר מהות www.hrashut.org => לשונית דרושים ומכרזים .

נדגיש כי ; ניתן לרכוש את חוברת המכרז, תמורת תשלום דמי השתתפות בסך של 500 ₪ (חמש מאות ₪), אשר לא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. רכישת מסמכי המכרז כאמור הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.

לאחר משלוח אסמכתא להעברת תשלום למייל ortal@hrashut.org.il,  יועברו מסמכי המכרז במייל למציע ( בפורמט המאושר להגשה).

בברכת הצלחה.

 

שאלה מס' 2 :

  • בהתאם לתנאי הסף בסעיף 6.1.3 – לפחות 1 מרו"ח בעל וותק שלא יפחת מ – 10 שנים – האם אותו רו"ח יכול להיות רו"ח המלווה? או שנדרש 2 עובדים שונים?
  • מסמך 1 נספח ג'- האם ניתן לצרף המלצה של הלקוח בנוסח אחר, שניתנה עבור מכרזים דומים במהותם? (לא ניתן לבקש מלקוחות עבור כל מכרז...)
  • מסמך 1 נספח ה' – מי נדרש למלא? האם רק רו"ח מלווה?

תשובה מס' 2 :

פנייתך התקבלה בתודה .

  • ניתן שיהיה רו"ח מלווה בעל ותק שלא יפחת מ-10 שנים.
  • ניתן לצרף המלצה בנוסח אחר.
  • רו"ח מלווה נדרש למלא נספח ה .

 

שאלה מס' 3 :

כאשר פניתי לראשונה אליכם, נאמר לי כי המכרז עתיד להתארך עקב מפרסום מאוחר שהיה וכי תאריך ההגשה יוצא ביום העצמאות. האם כך הדבר? אם כן, עד איזה תאריך יש להגיש את המכרז?
תודה ושבוע נעים.

 

תשובה מס' 3 :

לעדכונכם.

מכרז פומבי מס' 01/2021 למתן שירותי ראיית חשבון הוארך עד לתאריך 27.04.21 בשעה 15:00.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח במייל עד לתאריך 20.04.21 בשעה 12:00 .

לנוחיותכם, רצ"ב מסמכי המכרז (הארכה) בפורמט להגשה.

 

שאלה מס' 4 :

לצורך הערבות מספיק המחאה אישית או ערבות בנקאית?

הסכום הוא 5,000 או 10,000 ?

 

תשובה מס' 4 :

תודה על פנייתך .

יש צורך בערבות בנקאית.

הסכום להגשת המכרז 5,000 ₪ הזוכה יידרש להציג ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪

בברכת הצלחה.

 

שאלה מס' 5 :

מכוון שתאריך הגשת המכרז הינו 15.4.21 נופל על יום העצמאות, האם יש דחייה בהגשתו?

תשובה מס' 5 :

מכרז פומבי מס' 01/2021 למתן שירותי ראיית חשבון הוארך עד לתאריך 27.04.21 בשעה 15:00.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח במייל עד לתאריך 20.04.21 בשעה 12:00 .

לנוחיותכם, רצ"ב מסמכי המכרז (הארכה) בפורמט להגשה.​

להורדת טופס המכרז

להורדת שאלות ותשובות מציעים