התקשרות עם ספק יחיד – שירותי תוכן והפקת כנס

הודעה בדבר כוונת מהות - הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי אשדוד (ע"ר) להתקשר עם ספק יחיד

הודעה בדבר כוונת מהות - הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי אשדוד (ע"ר) להתקשר עם ספק יחיד לצורך מתן שירותי תוכן מקצועי והפקת כנס להורות משמעותית. לפי תקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987.

הספק: חברת און לייף אתר תוכן ואקטואליה לנשים.
ח.פ: 514406289

אשת קשר לבירורים: אורטל - 08-8625006
לצפייה בהודעה המלאה