התקשרות עם ספק יחיד -רישיון תוכנות ושירותי אחזקה לפלטפורמת Blossom

הודעה בדבר כוונת מהות - הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי אשדוד (ע"ר) להתקשר עם ספק יחיד

הודעה בדבר כוונת מהות - הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי אשדוד (ע"ר) להתקשר עם ספק יחיד לצורך רכישת רישיון תוכנה ומתן שירותי אחזקה לפלטפורמת Blossom. לפי תקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987.

הספק: Blossom
ח.פ: 513989970

אשת קשר לבירורים: ליטל- 08-9576162

​לצפייה בהודעה המלאה