פעילות חודש המאבק במוגנות – ״השירות האזרחי״

במסגרת חודש המאבק בהתמכרויות ושיתופי הפעולה המתקיימים לאורך השנה בין השירות האזרחי לבין מש”קים חרדים ממשטרת אשדוד התקיימו היום שני מפגשים משמעותיים של המש”ק החרדי דודו קדוש עם תלמידים ובני הישיבה בשני מוסדות במגזר החרדי.

תודות למנהלי התלמוד תורה והישיבה ; הרב חזי כרמי והרב יוסי ברששת על פתיחות והבנה בצורך בהטמעת תכנים מניעתיים ע״י בני השירות אזרחי בתחום המוגנות ושת״פ עם גורמים נוספים.


ההרצאה המרתקת עסקה בהגברת הערנות והמודעות למצבי סיכון בנושא התמכרויות.


ניכר שהתלמידים השכילו מאוד מההרצאה ולקחו חלק פעיל בשיח שהתקיים בנושא.


עו״ד יוסי בוקובזה – מנהל תכנית ׳שירות אזרחי׳ ברשות אשר יזם את הפעילות, הדגיש את חשיבות החיים כערך עליון “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם”, בליווי מקצועי של רותם מגידי מנהל מניעה בחינוך הפורמלי בתחום המוגנות הכללי.

Comments are closed.