תחום חינוך מניעה והסברה

תחום חינוך מניעה והסברה

רקע ורציונל

השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול הוא תופעה הרסנית שקיומה מדאיג את החברה הישראלית כולה והעולם.

בשנים האחרונות השימוש בחומרים ממכרים הפך לתופעה רחבת היקף, כשגיל השימוש הולך ויורד.

התוצאות הקשות של נטילת סמים- קשורות להיבטים רבים כמו: פשע, תאונות דרכים, מחלות גופניות ונפשיות,

 אלימות, פגיעה בעבודה ועוד.

נקודת המוצא הינה: סמים ואלכוהול מהווים סכנה לפרט ולקהילה.  

העיר אשדוד מכוונת לשיפור איכות החיים של התושבים בכלל ושל תלמידי העיר בפרט, תוך שימת דגש

על  טיפוח חברתי וערכי בקהילה.

 לכן, תכניות המניעה נבנות בראייה מערכתית ארוכת טווח, לחיזוק, העצמה וטיפוח.

תכניות המניעה מתקיימות ברצף במהלך כל השנה באמצעות שיתוף פעולה מלא עם מסגרות

החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

המטרות שלנו

 • יצירת אקלים עירוני התומך בחיים בריאים ללא שימוש בסמים ואלכוהול.
 • טיפוח תרבות הפנאי למניעת התנהגויות סיכוניות.
 • יצירת מענים קהילתיים לתרבות הבילוי של הילדים ובני הנוער, תוך התייחסות למגזרים.
 • העלאת המודעות לסכנות שבשימוש בחומרים פסיכואקטיביים ואלכוהול בקרב בני הנוער.
 • העברת מידע רחב ומקיף בתחום השימוש לרעה, הסכנות והשפעות החומרים על מערכות הגוף.
 • הרחבת הפעילות הקהילתית בנושאי המניעה כולל שיתופי פעולה עם צעירים ומקומות העבודה בעיר.

תכניות התחום מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

 • תכניות ליבה– לרוב הינן תכניות מודולריות המיושמות ומפותחות בשיתוף פעולה בין שפ”י, משרד החינוך – היחידה למניעת סמים אלכוהול וטבק, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול והרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות ועיריית אשדוד – מנהל החינוך.

ב- יוזמות מיוחדות– לרוב הינן תכניות המפותחת כמוצר מדף של תחום מניעה והסברה בחינוך הפורמלי בשיתוף    שפ”י, משרד החינוך- היחידה למניעת סמים אלכוהול וטבק ומיושמות גם יחד.

רקע על אשדוד והקשר לתחום

בעיר לומדים מדי שנה מעל ל- 56,000 תלמידים – בכ-230 גני ילדים, 41 בתי ספר יסודיים ו-12 תיכונים מקיפים עירוניים (ז’-י”ב)      

       וכן במוסדות החינוך החרדיים.

בתי הספר בעיר מספקים מענה לכלל אוכלוסיית התלמידים, בעלי גיוון דמוגרפי וסוציו-אקונומי.

חזון מערכת החינוך באשדוד מתמקד בחמישה תחומים מרכזיים:

 1. קידום ההישגים הלימודיים בכל הרמות, מהגן ועד לאוניברסיטה וטיפוח המצוינות.
 2. השקעה באוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים, מניעת נשירה, טיפול בילדים בסיכון וצמצום הפערים – כולל אוכלוסיות שלא נכללות בחוק חינוך חובה.
 3. התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, באמצעות תקשוב ושילוב טכנולוגיות חדשות בתהליך ההוראה-למידה.
 4. השקעה בחינוך הערכי במורשת העם, הציונות ואזרחות פעילה. הנגשת תכניות ופעולות בשעות הפנאי ובהפעלת תנועות נוער.
 5. הקצאת משאבים והשקעה בתשתיות של מוסדות החינוך- בהיבט הפיזי ובהיבט האנושי,

      ליצירת אקלים ותנאים לסביבה לימודית מזמינה ונעימה.

 • ישראל ממוקמת במקום השני בצריכת אלכוהול בקרב גילאי 11, תלמידי כיתות ו’.
 • מחצית מהתלמידים (50%) בגילאי 12-18 וכ-60% מ”הנוער הנושר” שותים משקה אלכוהולי כלשהו.
 • הגיל הממוצע לתחילת השימוש באלכוהול הוא 13.4.