גיוס בכיוון הנכון

תכנית חדשה שנפתחה זה עתה בשיתוף המשרד לביטחון פנים הינה "גיוס בכיוון הנכון".
תכנית זו הוקמה עבור צעירים שיש בידם פטור משירות צבאי בעקבות מצבים סיכונים כגון תיקים פלילים ועד מצב בריאותי שאינו מאפשר את גיוסם לצבא ובכל זאת מעוניינים לשרת ולהתנדב למען המדינה.

שיתוף פעולה הדוק בין המשרד לביטחון פנים לבין הרשות מהות אשר מחברות בין העמותות הקיימות לשירות אזרחי לבין התכנית ברשות העירונית ועל ידי כך מוצאים למתגייסים תפקידים לשירות משמעותי במהלך השירות.

למעוניינים להשתתף בתכנית ובעלי מסמך פטור משירות צבאי
ניתן לפנות לשאולי דהן– מנהל התכנית במספר: 050-2207039 / 08-9749041 או  במייל shauli@hrashut.gov.il